ՈՐԱԿԻ, ՍՆՆԴԻ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

«Եվրոթերմ» ՓԲԸ-ի ղեկավարությունը նպատակաուղղված է ձեռնարկել միջոցառումներ ուղղված ընկերությունում արտադրվող բնական հյութերի, մուրաբաների, պահածոների և խտանյութերի արտադրատեսակների որակի շարունակական կատարելագործմանը

Կլիմայի պաշտպանություն

Գիտնականները շարունակում են ահազանգել մթնոլորտի միջին ջերմաստիճանի շարունակական աճման վերաբերյալ, որը հանգեցնում է անկայուն եղանակային պայմանների և բնական աղետների հաճախականության ավելացմանը:

Արտադրանք

«Նոյան» ապրանքանիշի արտադրանքը նվաճել է բազմաթիվ միջազգային շուկաներ և ճանաչում է ստացել շնորհիվ իր բարձր որակական և համային հատկանիշների:

Թափոնների կառավարում

Ընկերությունում երկար ժամանակ կիրառվում է թափոնների կրկնակի օգտագործման և աղբի տեսակավորման պրակտիկան:

Էներգախնայողություն

Ժամանակակից աշխարհում էներգախնայողությունը դարձել է կենսական նշանակության գործոն կապված էներգառեսուրսների զգալի պակասի և գնաճի միտման հետ:

Ջրային ռեսուրսներ

Պատշաճ որակով և քանակությամբ ջրի ապահովման խնդիրը ներկայումս ձեռք է բերել կարևոր և գլոբալ նշանակություն: Հատկապես որակյալ և անվտանգ սննդի արտադրության ապահովման համար առաջնային է անխափան ջրամատակարարման ապահովումը: