Նարինջ

  • 100% հյութ
  • Պտղամսով
  • Վերականգնված
  • Առանց պահածոյացնող նյութերի, գունանյութերի և բուրավետ նյութերի
  • Առանց շաքարի հավելման
  • Պարունակում է բնական ծագում ունեցող շաքարներ

0,75 Լ

0,25 Լ