Նուռ

Առատության խորհրդանիշ

  • 100% հյութ պատրաստված ուղղակի մզման եղանակով
  • Պատրաստված չէ խտանյութից
  • Առանց պահածոյացնող նյութերի, գունանյութերի և բուրավետ նյութերի
  • Առանց շաքարի հավելման