Տոմատ

  • 100% հյութ պատրաստված  ուղղակի մզման եղանակով
  • Պատրաստված չէ խտանյութից
  • Առանց գունանյութերի և բուրավետ նյութերի
  • Առանց շաքարի հավելման

0,75 Լ

0,25 Լ