Ծիրան-Խնձոր

  • 100% հյութ
  • Պտղամսո
  • Առանց պահածոյացնող նյութերի
  • Առանց շաքարի հավելման
  • Պարունակում է բնական ծագում ունեցող շաքարներ

0,75 Լ

0,25Լ