Խաղող

«Որտեղ կա խաղողենի, այնտեղ կա քաղաքակրթություն: Գինին պաշտպանում է բարբարոսությանից »

«ԵՎՐՈԹԵՐՄ» ընկերությունը աճեցնում է խաղողի տեխնիկական սորտեր՝ Սապերավի և Կանգուն, որոնք հանդիսանում են հիանալի հումք ավանդական հայկական գինիների արտադրության համար: «ԵՎՐՈԹԵՐՄ» ընկերության կողմից օրգանական գյուղատնտեսության սկզբունքները ներդնելու շնորհիվ խաղողի բերքը էկոլոգիապես մաքուր է և օժտված բարձր որակական ցուցանիշներով: