Խտացված հյութեր և խյուսեր

«Euroterm» ընկերությունը հանդես է գալիս նաև որպես խտացված հյութերի և խյուսերի արտադրող և արտահանող ԱՊՀ երկրներ և արտերկիր, հյութերի և այլ ապրանքների հետագա արտադրության համար:

Դուք կարող եք պատվիրել հետեւյալ խտացված հյութերի և խյուսերի տեսակները և փաթեթավորումները :

Տանձի խտացված խյուս (28-30 Вх)

Հոնի խյուս (13-15 Вх)

Մոշի խյուս (11-13 Вх)

Սալորի խյուս (11-13 Вх)

Խնձորի խտացված խյուս (30-32 Вх)

Խնձորի խյուս (12-14 Вх)

Ծիրանի խտացված խյուս (30-32 Вх)

Ծիրանի  խյուս (12-14 Вх)

Դեղձի խտացված խյուս (30-32 Вх)

Դեղձի  խյուս (11-13 Вх)

Դդումի խտացված խյուս (16-18 Вх)

Դդումի խյուս (10-12 Вх)

Սերկևիլի խյուս (12-14 Вх)