Հոն

Սարերից փչող բույրը

  • Պտղամսով: Խնամքով ընտրված հատապտուղներից: Սառը մզման եղանակ
  • Պատրաստված չէ խտանյութից
  • Առանց  գունանյութերի և բուրավետ նյութերի

Խյուսի նվազագույն ծավալային բաժինը 25%:

Բաղադրություն՝ հոնի խյուս, շաքար, ջուր: